Kuvateksti

 

Kuunlilja

Kuunlilja on osa vuonna 2014 perustettua LaKePa Oy:tä. LaKePa Oy tuottaa monipuolisesti palveluita eri aloilla, muun muassa toimintaterapia, neuropsykiatrinen valmennus, turvallisuussuunnittelu ja -konsultointi. Nyt olemme käynnistäneet uuden palvelun Janakkalan Turengissa.

Kuunlilja on keväällä 2017 aloittanut yksityisenä sosiaalipalvelujen tuottajana, ja tarjoamme kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten ja nuorten tehostettua lyhytaikaista sijaisasumista. Palvelu tarjotaan lyhytaikaisena hoivana, tunti tai vuorokausi perustaisella sopimuksella, esimerkiksi osana omaishoidon tueksi ostettua palvelua

Kuunliljan sijaintipaikka on hyvien kulkuyhteyksien päässä rauhallisella omakotitaloalueella Turengissa, osoitteessa Tervaskaarre 13. Alue mahdollistaa multisensorisen luontoympäristön käytön sensomotoristen toimintojen toteuttamiseen, ja valmiuksien ja taitojen harjaannuttamiseen. Toiminnassa käytettävät toimintatavat pohjautuvat tieteelliseen näyttöön, hoivaa ja hyvinvointia tukeaksemme.

Kuunliljan toiminnanjohtajana toimii Tarja Kesälahti. Tarja Kesälahti on koulutukseltaan päivähoitaja ja toimintaterapeutti (AMK.) Hänellä on kokemusta lasten ja nuorten hoidosta sekä kuntouttavasta työotteesta lähes kolmenkymmenen vuoden ajalta. Erityistä asiantuntemusta hänellä on mm. neuropsykiatriasta sekä autismin kirjosta.

Kuunliljan toiminnassa korostuu monialainen ammatillinen asiantuntemus. Vakituiseen tiimiin kuuluu muun muassa toimintaterapeutti (AMK)/päivähoitaja, sairaanhoitaja (AMK), lähihoitaja sekä eri osaamisalueiden avustavia henkilöitä. Henkilökunta omaa pitkäaikaista kokemusta mm.  erityispäivähoidon alalta. Tiimi on sitoutunut pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Hoivan lisäksi Kuunliljassa rakennetaan ja kehitetään toimintamalleja, joiden tehtävänä on kannatella asiakasta myös tulevaisuudessa. Tilat mahdollistavat myös asiakkaitten henkilökohtaisten terapeuttien kotikäynnit.