Neuropsykiatrisena valmentajana tulen arjen ympäristöihin kulkemaan rinnalla ja ratkomaan yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa arjen ongelmia.Ongelmia voi olla esim. opintojen käynnistymisessä sekä loppuun saattamisessa ja/tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä arjenhallinnan taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamisessa

Neuropsykiatrisen valmennus sopii menetelmineen mm. henkilöille, joilla on toiminnan ohjauksen ongelmia. Alunperin neuropsykiatrinen valmennus on kehitetty neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kuten Aspergerin oireyhtymän, ADHD:n ja Touretten oireyhtymän haasteisiin. 

  •