Kelan järjestämät ja maksamat palvelut

Tuotamme Kelan järjestämänä ja maksamana palveluna vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, tarkemmin toimintaterapiaa. Toteutamme terapian asiakkaan arkiympäristössä.

Tutustu Kelan tarjoamiin etuuksiin  www.kela.fi 

Kuntoutusta ja yrityksen toimintaa koskevat vakuutukset:
- Henkilövakuutukset (Vakuuttaa kuntoutettavat henkilöt terapiakäynnin aikana)
- Potilasvakuutus (Lakisääteinen potilasvakuutus)
- Yritysvakuutus (Toiminnan turva, korvaa terapeutin toiminnasta aiheutuneet vahingot)