TOIMINTATERAPEUTTI

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka saattaa ihmisen merkitykselliseen ja toimivaan arkeen - arkeen, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä.


Toimintaterapeutin koulutus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattikorkeakoulututkinto.

Toimintaterapeutin tutkinto

Toimintaterapeutin tutkinto on sosiaali- ja terveysalan alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä (3,5 vuotta). Tutkintokoulutusta järjestetään viidessä ammattikorkeakoulussa: Arcada, Metropolia AMK, Oulun AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmissa opiskelee vuosittain noin 800 opiskelijaa. Tutkintoon valmistuneiden määrä on vuosien ajan jatkuvasti kasvanut.


Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

Toimintaterapeutin tutkinnon suorittaneet saavat Valviralta oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimintaterapeutin nimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut, laillistettu toimintaterapeutti.


Koulutusmäärät

Suomessa on 5 toimintaterapeuttia 10 000 asukasta kohden. Lukumäärä on pieni muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tanskassa on eniten toimintaterapeutteja koko maailmassa, 14 toimintaterapeuttia 10 000 asukasta kohden. Ruotsissa vastaava luku on 10, Norjassa 8 ja Islannissa 8. Toimintaterapeuttien työllisyysaste on kaikissa pohjoismaissa hyvä. Toimintaterapeuttien koulutusmäärää tulee Suomessa edelleen kasvattaa.


Lähde: Toimintaterapeuttiliitto