Toimintaterapia

Toiminnantiede (occupational science) tutkii ihmisen toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille.


Toiminnantiede

Toiminnantieteessä (occupational science) tutkitaan toiminnan mahdollistavia tekijöitä. Se osoittaa, miten jokainen selviytyy omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Toiminnantiede perustelee toimintaterapian ytimen: yksilön, toiminnan ja ympäristön välisen suhteen ja painottaa yksilön kokemusta omasta merkityksellisyydestään. Lue lisää Journal of Occupational Science -julkaisusta.

.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy - SJOT

Lisätietoja toimintaterapia-alan tieteellisestä tutkimuksesta voi lukea esimerkiksi pohjoismaisten toimintaterapeuttiliittojen yhdessä julkaisemasta tieteellisestä Scandinavian Journal of Occupational Therapy -julkaisusta. Julkaisu on impact-pisteillä mitattuna yksi maailman laadukkaimmista toimintaterapia-alan tieteellisistä julkaisuista.

Toimintaterapia

Toimintaterapian teoriatausta on moni­tieteellinen. Pääosin perusteet ovat toiminnan­tieteessä. Toiminta­terapia toteutuu ihmisen omassa toiminta­ympäristössä, tai sen tiivinä osana. Toimintaa tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana.

Lähde: Toimintaterapialiitto