Työkaluja toimivampaan arkeen  

Toituli Terapiapalvelut

tarjoaa:

Toimintaterapiapalveluita asiakkaan arkiympäristöissä lapsille, nuorille, aikuisille ja ikääntyneille. 

Arjenhallinnan haasteisiin neuropsykiatrista valmennusta, ratkaisukeskeisesti. 

Erityisosaamista lapsen ja hänen vanhempiensa varhaisen vuorovaikutuksen, ja lapsen kokonaiskehityksen tueksi.

Tuotamme myös Kelan järjestämää ja maksamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta; Toimintaterapiaa. Terapeuttina Kelan järjestämissä palveluissamme toimii toimintaterapeutti AMK Tarja Kesälahti.

"arvokas arki on kokemus osallisuudesta yhteisiin asioihin ja vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta muiden kanssa, mahdollisuudesta vaikuttaa omiin valintoihin ja mielihyvän tunne, joka tulee siitä, että suoriutuu päivittäisistä askareista."


ASIAKASPAIKKOJA EI TÄLLÄ HETKELLÄ OLE VAPAANA!